کمترین: 
107
بیشترین: 
108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
1/27 15:50
قیمت درام ارمنستان امروز 27 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 27 فروردین 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 14:50","price":108},{"date":"1397/01/27 15:00","price":107},{"date":"1397/01/27 15:20","price":108},{"date":"1397/01/27 15:50","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398