کمترین: 
883000
بیشترین: 
898000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
898000
زمان: 
1/27 14:36
قیمت نیم سکه امروز 27 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 12:00","price":883000},{"date":"1397/01/27 13:00","price":893000},{"date":"1397/01/27 14:36","price":898000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398