کمترین: 
95506.3
بیشترین: 
95851.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95506.3
زمان: 
1/27 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 27 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 95506.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 11:20","price":95851.4},{"date":"1397/01/27 11:30","price":95838.6},{"date":"1397/01/27 11:40","price":95808.8},{"date":"1397/01/27 11:50","price":95785.9},{"date":"1397/01/27 12:00","price":95759.2},{"date":"1397/01/27 12:10","price":95712.1},{"date":"1397/01/27 12:20","price":95666.9},{"date":"1397/01/27 12:30","price":95608.6},{"date":"1397/01/27 12:40","price":95506.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398