کمترین: 
66.6
بیشترین: 
66.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.6
زمان: 
1/27 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 27 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 66.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":66.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398