کمترین: 
3200.4
بیشترین: 
3200.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3200.4
زمان: 
1/27 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 فروردین 1397 , 3200.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":3200.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398