کمترین: 
10923.2
بیشترین: 
10923.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.2
زمان: 
1/27 09:10
قیمت ریال عمان امروز 27 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 فروردین 1397 , 10923.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":10923.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398