کمترین: 
540.4
بیشترین: 
540.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540.4
زمان: 
1/27 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 27 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 540.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":540.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399