کمترین: 
495.7
بیشترین: 
495.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495.7
زمان: 
1/27 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 27 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 فروردین 1397 , 495.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":495.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398