کمترین: 
60.1
بیشترین: 
60.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.1
زمان: 
1/27 09:10
قیمت افغانی امروز 27 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 60.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":60.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398