کمترین: 
3917
بیشترین: 
3917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3917
زمان: 
1/27 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 27 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 فروردین 1397 , 3917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":3917}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398