کمترین: 
5990.8
بیشترین: 
5990.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5990.8
زمان: 
1/27 09:10
قیمت پوند امروز 27 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 فروردین 1397 , 5990.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":5990.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398