کمترین: 
5182.4
بیشترین: 
5182.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5182.4
زمان: 
1/27 09:10
قیمت یورو امروز 27 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 فروردین 1397 , 5182.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 09:10","price":5182.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398