کمترین: 
631.63
بیشترین: 
641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
631.88
زمان: 
1/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 631.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 05:00","price":641},{"date":"1397/01/27 05:32","price":640},{"date":"1397/01/27 06:00","price":638.38},{"date":"1397/01/27 06:32","price":637.88},{"date":"1397/01/27 07:00","price":637.38},{"date":"1397/01/27 08:00","price":637.75},{"date":"1397/01/27 08:32","price":637.63},{"date":"1397/01/27 09:00","price":637.88},{"date":"1397/01/27 10:00","price":638.13},{"date":"1397/01/27 11:00","price":638.38},{"date":"1397/01/27 11:32","price":637.38},{"date":"1397/01/27 12:00","price":634.88},{"date":"1397/01/27 12:32","price":633.88},{"date":"1397/01/27 13:00","price":633.63},{"date":"1397/01/27 13:32","price":631.63},{"date":"1397/01/27 14:00","price":634.13},{"date":"1397/01/27 14:32","price":634.88},{"date":"1397/01/27 15:08","price":634.38},{"date":"1397/01/27 15:32","price":635.63},{"date":"1397/01/27 16:00","price":636.38},{"date":"1397/01/27 16:32","price":635.38},{"date":"1397/01/27 17:32","price":638.63},{"date":"1397/01/27 18:32","price":637.38},{"date":"1397/01/27 19:00","price":637.88},{"date":"1397/01/27 19:32","price":636.63},{"date":"1397/01/27 20:00","price":633.13},{"date":"1397/01/27 20:32","price":633.88},{"date":"1397/01/27 21:32","price":634.38},{"date":"1397/01/27 22:00","price":633.88},{"date":"1397/01/27 22:32","price":633.63},{"date":"1397/01/27 23:00","price":632.88},{"date":"1397/01/27 23:32","price":631.88}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398