کمترین: 
508
بیشترین: 
533.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
512
زمان: 
1/27 15:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 00:00","price":523},{"date":"1397/01/27 00:30","price":526.18},{"date":"1397/01/27 01:00","price":525},{"date":"1397/01/27 01:30","price":523},{"date":"1397/01/27 02:00","price":524.2},{"date":"1397/01/27 02:30","price":522.9},{"date":"1397/01/27 03:00","price":525.9},{"date":"1397/01/27 03:30","price":525.01},{"date":"1397/01/27 04:00","price":526.32},{"date":"1397/01/27 04:30","price":530},{"date":"1397/01/27 05:00","price":533.47},{"date":"1397/01/27 05:30","price":532},{"date":"1397/01/27 06:00","price":530},{"date":"1397/01/27 07:00","price":516.61},{"date":"1397/01/27 07:30","price":518.89},{"date":"1397/01/27 08:30","price":517},{"date":"1397/01/27 09:00","price":515.1},{"date":"1397/01/27 09:30","price":516.24},{"date":"1397/01/27 10:00","price":510.02},{"date":"1397/01/27 11:00","price":508},{"date":"1397/01/27 11:30","price":516.63},{"date":"1397/01/27 12:00","price":512.89},{"date":"1397/01/27 13:00","price":517.69},{"date":"1397/01/27 13:30","price":515.92},{"date":"1397/01/27 14:00","price":516.27},{"date":"1397/01/27 14:30","price":515},{"date":"1397/01/27 15:00","price":511.84},{"date":"1397/01/27 15:30","price":512}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398