کمترین: 
6165
بیشترین: 
6165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6165
زمان: 
1/26 17:20
قیمت یورو امروز 26 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 26 فروردین 1397 , 6165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 17:20","price":6165}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399