کمترین: 
95987.6
بیشترین: 
96206.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95987.6
زمان: 
1/26 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 26 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 فروردین 1397 , 95987.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 11:20","price":96206.5},{"date":"1397/01/26 11:30","price":96191.5},{"date":"1397/01/26 11:40","price":96182.0},{"date":"1397/01/26 11:50","price":96148.3},{"date":"1397/01/26 12:00","price":96139.3},{"date":"1397/01/26 12:10","price":96134.3},{"date":"1397/01/26 12:20","price":96098.5},{"date":"1397/01/26 12:30","price":96054.9},{"date":"1397/01/26 12:40","price":96028.2},{"date":"1397/01/26 12:50","price":95987.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398