کمترین: 
502
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502
زمان: 
1/26 15:50
قیمت کرون سوئد امروز 26 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 فروردین 1397 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 10:50","price":502},{"date":"1397/01/26 12:00","price":510},{"date":"1397/01/26 12:10","price":502},{"date":"1397/01/26 14:00","price":510},{"date":"1397/01/26 14:20","price":502},{"date":"1397/01/26 14:30","price":510},{"date":"1397/01/26 14:50","price":502},{"date":"1397/01/26 15:10","price":510},{"date":"1397/01/26 15:20","price":502},{"date":"1397/01/26 15:40","price":510},{"date":"1397/01/26 15:50","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398