کمترین: 
13455.4
بیشترین: 
13455.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13455.4
زمان: 
1/26 09:20
قیمت بات تایلند امروز 26 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 26 فروردین 1397 , 13455.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":13455.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398