کمترین: 
3200.5
بیشترین: 
3200.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3200.5
زمان: 
1/26 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 فروردین 1397 , 3200.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":3200.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398