کمترین: 
11170.1
بیشترین: 
11170.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.1
زمان: 
1/26 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 26 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 فروردین 1397 , 11170.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":11170.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398