کمترین: 
354.6
بیشترین: 
354.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354.6
زمان: 
1/26 09:20
قیمت دینار عراق امروز 26 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 26 فروردین 1397 , 354.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":354.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398