کمترین: 
13970.9
بیشترین: 
13970.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13970.9
زمان: 
1/26 09:20
قیمت دینار کویت امروز 26 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 فروردین 1397 , 13970.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":13970.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398