کمترین: 
540.2
بیشترین: 
540.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540.2
زمان: 
1/26 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 26 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 فروردین 1397 , 540.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":540.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398