کمترین: 
494.9
بیشترین: 
494.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.9
زمان: 
1/26 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 26 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 فروردین 1397 , 494.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":494.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398