کمترین: 
3332.6
بیشترین: 
3332.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3332.6
زمان: 
1/26 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 26 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 فروردین 1397 , 3332.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":3332.6}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398