کمترین: 
3913.4
بیشترین: 
3913.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3913.4
زمان: 
1/26 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 26 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 فروردین 1397 , 3913.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":3913.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398