کمترین: 
5979.7
بیشترین: 
5979.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5979.7
زمان: 
1/26 09:20
قیمت پوند امروز 26 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 26 فروردین 1397 , 5979.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":5979.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398