کمترین: 
5180.8
بیشترین: 
5180.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5180.8
زمان: 
1/26 09:20
قیمت یورو امروز 26 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 26 فروردین 1397 , 5180.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 09:20","price":5180.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398