کمترین: 
500.78
بیشترین: 
527.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525.02
زمان: 
1/26 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 فروردین 1397 , 525.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/26 00:00","price":505},{"date":"1397/01/26 00:30","price":506.7},{"date":"1397/01/26 01:00","price":506.95},{"date":"1397/01/26 01:30","price":508.48},{"date":"1397/01/26 02:00","price":508.15},{"date":"1397/01/26 02:30","price":505.94},{"date":"1397/01/26 03:00","price":507},{"date":"1397/01/26 03:30","price":506.44},{"date":"1397/01/26 04:00","price":503},{"date":"1397/01/26 04:30","price":500.78},{"date":"1397/01/26 05:00","price":508.74},{"date":"1397/01/26 05:30","price":507.37},{"date":"1397/01/26 06:00","price":511},{"date":"1397/01/26 06:30","price":515},{"date":"1397/01/26 07:00","price":511.73},{"date":"1397/01/26 07:30","price":509.28},{"date":"1397/01/26 08:00","price":509.74},{"date":"1397/01/26 08:30","price":511.4},{"date":"1397/01/26 09:00","price":511.75},{"date":"1397/01/26 09:30","price":513.02},{"date":"1397/01/26 10:00","price":511},{"date":"1397/01/26 10:30","price":514.09},{"date":"1397/01/26 11:00","price":514.12},{"date":"1397/01/26 11:30","price":512.04},{"date":"1397/01/26 12:00","price":510},{"date":"1397/01/26 12:30","price":509.04},{"date":"1397/01/26 13:00","price":508.41},{"date":"1397/01/26 13:30","price":511.13},{"date":"1397/01/26 14:00","price":510.43},{"date":"1397/01/26 14:30","price":510.1},{"date":"1397/01/26 17:30","price":520.7},{"date":"1397/01/26 18:00","price":523.04},{"date":"1397/01/26 18:30","price":527.9},{"date":"1397/01/26 20:30","price":522.52},{"date":"1397/01/26 21:00","price":521.58},{"date":"1397/01/26 21:30","price":522},{"date":"1397/01/26 22:00","price":524},{"date":"1397/01/26 22:30","price":525.62},{"date":"1397/01/26 23:00","price":525},{"date":"1397/01/26 23:30","price":525.02}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398