کمترین: 
753600
بیشترین: 
762000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
755200
زمان: 
1/25 23:50
قیمت طلای متفرقه امروز 25 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 755200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 13:30","price":755700},{"date":"1397/01/25 13:35","price":757300},{"date":"1397/01/25 14:30","price":756300},{"date":"1397/01/25 15:15","price":757300},{"date":"1397/01/25 15:30","price":757800},{"date":"1397/01/25 16:05","price":758400},{"date":"1397/01/25 16:20","price":759900},{"date":"1397/01/25 17:05","price":760800},{"date":"1397/01/25 17:15","price":762000},{"date":"1397/01/25 18:05","price":758400},{"date":"1397/01/25 18:15","price":756800},{"date":"1397/01/25 18:50","price":754700},{"date":"1397/01/25 19:30","price":753600},{"date":"1397/01/25 20:00","price":755700},{"date":"1397/01/25 21:20","price":757300},{"date":"1397/01/25 23:05","price":754200},{"date":"1397/01/25 23:50","price":755200}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398