کمترین: 
164514
بیشترین: 
167608
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166569
زمان: 
1/25 21:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 25 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 25 فروردین 1397 , 166569 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 10:15","price":164514},{"date":"1397/01/25 13:30","price":166223},{"date":"1397/01/25 13:35","price":166569},{"date":"1397/01/25 14:30","price":166338},{"date":"1397/01/25 15:15","price":166569},{"date":"1397/01/25 15:30","price":166685},{"date":"1397/01/25 16:05","price":166800},{"date":"1397/01/25 16:20","price":167146},{"date":"1397/01/25 17:05","price":167331},{"date":"1397/01/25 17:15","price":167608},{"date":"1397/01/25 18:05","price":166800},{"date":"1397/01/25 18:15","price":166454},{"date":"1397/01/25 18:50","price":165992},{"date":"1397/01/25 19:30","price":165761},{"date":"1397/01/25 20:00","price":166223},{"date":"1397/01/25 21:20","price":166569}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398