کمترین: 
5165
بیشترین: 
6165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5165
زمان: 
1/25 10:20
قیمت یورو امروز 25 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 25 فروردین 1397 , 5165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 03:50","price":6165},{"date":"1397/01/25 10:20","price":5165}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398