کمترین: 
2.735
بیشترین: 
2.737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.737
زمان: 
1/25 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 25 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 2.737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":2.737},{"date":"1397/01/25 01:32","price":2.735},{"date":"1397/01/25 02:00","price":2.737}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398