کمترین: 
2.0585
بیشترین: 
2.0632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0632
زمان: 
1/25 02:00
قیمت بنزین امروز 25 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 فروردین 1397 , 2.0632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":2.0585},{"date":"1397/01/25 00:32","price":2.0606},{"date":"1397/01/25 01:00","price":2.0623},{"date":"1397/01/25 01:32","price":2.0631},{"date":"1397/01/25 02:00","price":2.0632}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398