کمترین: 
763300
بیشترین: 
764300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
763800
زمان: 
1/25 01:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 25 فروردین 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 763800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":764300},{"date":"1397/01/25 00:10","price":764100},{"date":"1397/01/25 00:15","price":764000},{"date":"1397/01/25 00:20","price":763700},{"date":"1397/01/25 00:35","price":763300},{"date":"1397/01/25 01:00","price":763600},{"date":"1397/01/25 01:30","price":763700},{"date":"1397/01/25 01:45","price":763800}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398