کمترین: 
641.25
بیشترین: 
642.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.63
زمان: 
1/25 01:00
قیمت گازوئیل امروز 25 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 642.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":641.25},{"date":"1397/01/25 00:32","price":642.13},{"date":"1397/01/25 01:00","price":642.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398