کمترین: 
1344.57
بیشترین: 
1346.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1345.47
زمان: 
1/25 01:45
قیمت اونس طلا امروز 25 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 25 فروردین 1397 , 1345.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":1346.45},{"date":"1397/01/25 00:10","price":1346.07},{"date":"1397/01/25 00:15","price":1345.80},{"date":"1397/01/25 00:20","price":1345.24},{"date":"1397/01/25 00:30","price":1345.26},{"date":"1397/01/25 00:35","price":1344.57},{"date":"1397/01/25 00:45","price":1344.64},{"date":"1397/01/25 00:50","price":1344.60},{"date":"1397/01/25 01:00","price":1345.07},{"date":"1397/01/25 01:05","price":1345.18},{"date":"1397/01/25 01:15","price":1345.16},{"date":"1397/01/25 01:25","price":1345.18},{"date":"1397/01/25 01:30","price":1345.38},{"date":"1397/01/25 01:40","price":1345.25},{"date":"1397/01/25 01:45","price":1345.47}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398