کمترین: 
72.36
بیشترین: 
72.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.57
زمان: 
1/25 02:00
قیمت نفت برنت امروز 25 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 72.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":72.36},{"date":"1397/01/25 00:32","price":72.44},{"date":"1397/01/25 01:00","price":72.47},{"date":"1397/01/25 01:32","price":72.56},{"date":"1397/01/25 02:00","price":72.57}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399