کمترین: 
67.17
بیشترین: 
67.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.33
زمان: 
1/25 02:00
قیمت نفت سبک امروز 25 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 فروردین 1397 , 67.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/25 00:00","price":67.17},{"date":"1397/01/25 00:32","price":67.28},{"date":"1397/01/25 01:00","price":67.31},{"date":"1397/01/25 01:32","price":67.38},{"date":"1397/01/25 02:00","price":67.33}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398