کمترین: 
68.73
بیشترین: 
68.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.73
زمان: 
1/24 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 24 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 68.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 17:32","price":68.73}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398