کمترین: 
713000
بیشترین: 
716500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713000
زمان: 
1/24 23:50
قیمت آبشده نقدی امروز 24 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 713000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 15:30","price":716000},{"date":"1397/01/24 17:50","price":715500},{"date":"1397/01/24 19:30","price":716500},{"date":"1397/01/24 23:50","price":713000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398