کمترین: 
748400
بیشترین: 
752100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
748400
زمان: 
1/24 23:50
قیمت طلای متفرقه امروز 24 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 24 فروردین 1397 , 748400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 15:30","price":751500},{"date":"1397/01/24 17:50","price":751000},{"date":"1397/01/24 19:30","price":752100},{"date":"1397/01/24 23:50","price":748400}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398