کمترین: 
510
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510
زمان: 
1/24 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 24 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 فروردین 1397 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/24 10:20","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398