کمترین: 
68.29
بیشترین: 
68.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.29
زمان: 
1/23 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 23 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 68.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 17:32","price":68.29}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399