کمترین: 
3400
بیشترین: 
3400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3400
زمان: 
1/23 13:30
قیمت منات آذربایجان امروز 23 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 3400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 13:30","price":3400}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398