کمترین: 
101
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
101
زمان: 
1/23 17:00
قیمت درام ارمنستان امروز 23 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 12:50","price":101},{"date":"1397/01/23 16:20","price":102},{"date":"1397/01/23 17:00","price":101}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398