کمترین: 
5165
بیشترین: 
5165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5165
زمان: 
1/23 12:50
قیمت یورو امروز 23 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 23 فروردین 1397 , 5165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 12:50","price":5165}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398