کمترین: 
1693000
بیشترین: 
1734000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1734000
زمان: 
1/23 15:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 23 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 23 فروردین 1397 , 1734000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 12:30","price":1723000},{"date":"1397/01/23 12:54","price":1713000},{"date":"1397/01/23 13:06","price":1693000},{"date":"1397/01/23 13:24","price":1713000},{"date":"1397/01/23 15:12","price":1734000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398