کمترین: 
1690000
بیشترین: 
1731000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1731000
زمان: 
1/23 15:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 1731000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 12:30","price":1720000},{"date":"1397/01/23 12:54","price":1710000},{"date":"1397/01/23 13:06","price":1690000},{"date":"1397/01/23 13:24","price":1710000},{"date":"1397/01/23 15:12","price":1731000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398