کمترین: 
866000
بیشترین: 
878000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
878000
زمان: 
1/23 15:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 878000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 11:36","price":866000},{"date":"1397/01/23 12:06","price":876000},{"date":"1397/01/23 15:12","price":878000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398